KLAUSA REGA JUDESYS

KOMPENSAVIMO TVARKA

Kaip gauti kompensaciją už aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlį?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ AKTYVAUS TIPO NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ?

Galite gauti aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlio įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, kai dėl sveikatos būklės esate priverstas judėti rankomis varomu neįgaliojo vežimėliu, bet esate visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje.
Jeigu vežimėlio kaina yra didesnė už kompensuojamą sumą, tuomet kainų skirtumą padengia perkantysis asmuo savomis lėšomis.

Norėdami gauti aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlio įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):
 • kai kreipiamasi pirmą kartą dėl aktyvaus tipo vežimėlio – išduotą gydytojo reabilitologo;
 • kai kreipiamasi pakartotinai dėl aktyvaus tipo vežimėlio – išduotą asmenį gydančio gydytojo;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos skyrimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“ dėl aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlio įsigijimo. Mes parinksime, išmatuosime ir užsakysime Jums tinkantį vežimėlį. Kartu su pagamintu vežimėliu pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (yra galimybė išrašyti sąskaitą faktūrą su 30 dienų pinigų mokėjimo atidėjimu);
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą neįgaliojo vežimėlį. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už neįgaliojo vežimėlį skirtą tetraplegikui?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ SKIRTĄ TETRAPLEGIKUI?

Asmuo gali gauti neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, kai dėl sveikatos būklės asmuo yra priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama, bei neslidžiais lankais su neslidžia danga.
Jeigu vežimėlio kaina yra didesnė nei kompensuojama suma, tuomet kainų skirtumą padengia perkantysis asmuo savomis lėšomis.

Norėdami gauti neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):
 • kai kreipiamasi pirmą kartą dėl neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui – išduotą gydytojo reabilitologo;
 • kai kreipiamasi pakartotinai dėl neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui – išduotą asmenį gydančio gydytojo;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos skyrimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“ dėl neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikui įsigijimo. Mes parinksime, išmatuosime ir užsakysime Jums tinkantį vežimėlį. Kartu su pagamintu vežimėliu pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (yra galimybė išrašyti sąskaitą faktūrą su 30 dienų pinigų mokėjimo atidėjimu);
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą neįgaliojo vežimėlį. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už palydovo valdomą neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ PALYDOVO VALDOMĄ NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ ASMENIUI IKI 18 METŲ?

Galite gauti palydovo valdomo neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 4 metus iki 869 Eur. bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas, kai nustatyti specialieji poreikiai pagal negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę.
Jeigu vežimėlio kaina yra didesnė nei kompensuojama suma, tuomet kainų skirtumą padengia perkantysis asmuo savomis lėšomis.

Norėdami gauti palydovo valdomo neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), išduotą gydytojo reabilitologo arba asmenį gydančio gydytojo;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos skyrimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“ dėl palydovo valdomo neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų įsigijimo. Mes parinksime, išmatuosime ir užsakysime Jums tinkantį vežimėlį. Kartu su pagamintu vežimėliu pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (yra galimybė išrašyti sąskaitą faktūrą su 30 dienų pinigų mokėjimo atidėjimu);
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą neįgaliojo vežimėlį. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ PALYDOVO VALDOMĄ RANKINĮ NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ?

Galite gauti palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 5 metus, 80% faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 Eur. kai nustatyti specialieji poreikiai pagal negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę.
Jeigu vežimėlio kaina yra didesnė nei kompensuojama suma, tuomet kainų skirtumą padengia perkantysis asmuo savomis lėšomis.

Norėdami gauti palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), išduotą gydytojo reabilitologo arba asmenį gydančio gydytojo;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos skyrimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“ dėl palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio įsigijimo. Mes parinksime, išmatuosime ir užsakysime Jums tinkantį vežimėlį. Kartu su pagamintu vežimėliu pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (yra galimybė išrašyti sąskaitą faktūrą su 30 dienų pinigų mokėjimo atidėjimu);
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą neįgaliojo vežimėlį. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už skuterį?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ SKUTERĮ?

Asmuo gali gauti skuteriui įsigyti per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas,jei Jums sukakę 18 metų ir sugebate išlaikyti stabilią pusiausvyrą, su vaikščiojimo priemone galite būti savarankiškas namuose, tačiau turite apribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu, jei jums nustatyta vienos arba abiejų kojų parezė, ryški hemiparezė, ryški ataksija ir kitos judėjimo galimybes apribojančios ligos.

Prieš įsigydamas priemones asmuo, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Centro teritoriniam padaliniui asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo gydytojas reabilitologas;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos už įsigyjamą skuterį, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“. Mes parinksime ir užsakysime Jums tinkantį skuterį ir kartu su preke pateiksime šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą skuterį. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 6 mėnesius po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už pasėstą praguloms išvengti?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ PASĖSTĄ PRAGULOMS IŠVENGTI?

Asmuo gali gauti pasėstui praguloms išvengti įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 3 metus iki 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur, jei dėl sveikatos būklės esate priverstas judėti neįgaliojo vežimėliu.

Prieš įsigydamas priemones asmuo, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Centro teritoriniam padaliniui asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo gydantis gydytojas;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos pasėsto praguloms išvengti įsigijimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centrą“. Mes parinksime ir užsakysime Jums tinkantį pasėstą praguloms išvengti. Kartu su preke pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą pasėstą praguloms išvengti. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 6 mėnesius po dokumentų pateikimo.

Kaip gauti kompensaciją už čiužinį praguloms išvengti?

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ ČIUŽINĮ PRAGULOMS IŠVENGTI?

Asmuo gali gauti čiužinio praguloms išvengti įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet nedaugiau už faktines išlaidas, jei asmeniu dėl sveikatos būklės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia, yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl tam tikrų ligų ar traumų.

Prieš įsigydamas priemones asmuo, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Centro teritoriniam padaliniui asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių): įsigyjant čiužinį praguloms išvengti išrašo gydantis gydytojas (išrašas nereikalingas pateikus specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

TOLIMESNĖ EIGA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja pateiktą prašymą ir per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.

Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos čiužinio praguloms išvengti įsigijimo, Jūs galite kreiptis į UAB “Biomedikos centras“. Mes parinksime ir užsakysime Jums tinkantį čiužinį. Kartu su pagamintu čiužiniu pateiksime Jums šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • Gaminio CE atitikties deklaraciją;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantinis terminas nustatytas LR teisės aktuose.

Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti kompensuojamą sumą už įsigytą čiužinį praguloms išvengti. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne vėliau kaip per 6 mėnesius po dokumentų pateikimo.