KLAUSA REGA JUDESYS

 

KOMPENSAVIMO TVARKA

Kaip gauti kompensaciją už FM sistemą?

Asmuo gali gauti vidinio ryšio (FM) sistemos įsigijimo išlaidų jei jam nustatytas klausos funkcijų pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB ir jei asmuo naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje.

KOMPENSACIJA SKIRIAMA

vieną kartą per 5 metus iki 724 EUR, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Norėdami gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje).
 • asmens arba vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį skiria gydytojas otorinolaringologas;
 • neįgalumo pažymėjimą.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija per 15 dienų išnagrinėja asmens prašymą. Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos, Jūs galite kreiptis į „Biomedikos centrą dėl FM sistemos įsigijimo.

Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į TPNC teritorinį padalinį ir pateikti sąskaitą faktūrą bei pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Centras kompensacijos sumą Jums perves per 30 dienų.

Kaip gauti kompensaciją už klausos aparatą vaikams?

Norint įsigyti klausos aparatą su kompensacija, pirmiausia Jums reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją su prašymu dėl nukreipimo pas gydytoją specialistą (otorinolaringologą), kuris atliks klausos tyrimus ir išrašys siuntimą, forma 027/a, įsigyti klausos aparatą.

Pirmą kartą ir pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą vaikams skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens priežiūros įstaigoje.

Gydytojo užpildytame medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) turi būti:

 • Gydymo įstaigos, iš kurios siunčiamas pacientas, pavadinimas;
 • Paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta);
 • Diagnozė (pagal TLK-10-AM);
 • Kompensuojama ortopedijos techninė priemonė (OTP tipų grupė, pvz. KLA-1-1);
 • Gydytojo spaudas ir parašas

Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai vieną kartą per 3 metus. Vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems iki 24 metų , kurie mokosi specialiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai vieną kartą per 5 metus.

Vaikams iki 7 metų skiriami 1 kartą per metus  Individualūs ausies įdėklai, kurie gaminami „Biomedikos centre – vienintelėje akredituotoje laboratorijoje Lietuvoje. O vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems skiriami 1 kartą per 5 metus.

Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas) arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo kompensuojamojo klausos aparato skyrimo termino.

 

Kaip gauti kompensaciją už klausos aparatą suaugusiems?

Norint įsigyti klausos aparatą su kompensacija, pirmiausia Jums reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją su prašymu dėl nukreipimo pas gydytoją specialistą (otorinolaringologą), kuris atliks klausos tyrimus ir išrašys siuntimą, forma 027/a, įsigyti klausos aparatą.

Pirmą kartą kompensuojamąjį klausos aparatą suaugusiems skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens priežiūros įstaigoje.

Pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą suaugusiems skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Šeimos gydytojas pacientui turėtų rekomenduoti, kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio otorinolaringologų paslaugos.

Gydytojo užpildytame medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) turi būti:

 • Gydymo įstaigos, iš kurios siunčiamas pacientas, pavadinimas;
 • Paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta);
 • Diagnozė (pagal TLK-10-AM);
 • Kompensuojama ortopedijos techninė priemonė (OTP tipų grupė, pvz. KLA-1-1);
 • Gydytojo spaudas ir parašas

Suaugusiems kompensuojamas vienas klausos aparatas kartu su individualiu ausies įdėklu, kuris gaminamas „Biomedikos centre– vienintelėje akredituotoje laboratorijoje Lietuvoje.

Suaugusiems klausos aparatai kompensuojami kas 5 metus.

Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas) arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo kompensuojamojo klausos aparato skyrimo termino.

KLAUSOS APARATAI VAIKAMS

Koks klausos aparato modelis geriausias?

Užtikrinti garsų stimuliaciją ankstyvajame etape labai svarbu. Klausos protezavimo specialistas žino, kokios klausos aparato funkcijos būtinos jūsų vaikui pagal jo klausos netekimo tipą ir lygį. Specialistas įvertins jūsų vaiko poreikius ir pasakys, kokios funkcijos reikalingos.

Mano vaikui reikia vieno ar dviejų klausos aparatų?

Jei vaiko abiejų ausų klausa nusilpusi, jis būtinai turi nešioti du klausos aparatus. Jeigu jis netekęs tik vienos ausies klausos, parenkamas vienas klausos aparatas. Gebėjimas girdėti abiem ausimis yra svarbus garso vietai nustatyti ir galimybei suprasti garsus, sklindančius iš toliau, arba esant triukšmingoje aplinkoje. Tai suteikia galimybę girdėti visavertiškai bei gauti reikiamo lygio stimuliacijas smegenims lavinti. Valstybinė ligonių kasa vaikams kompensuoja du klausos aparatus.

Kiek laiko vaikui reikia nešioti klausos aparatus?

Klausos aparatai neišgydys kurtumo. Jie gali padėti tais atvejais, kada negalima klausos grąžinti chirurginiu būdu. Užsidėjęs klausos aparatą, vaikas dažniausiai nebenori jo atsisakyti, kadangi gali girdėti visus aplinkinio pasaulio garsus ir lavinti kalbinius įgūdžius.

Ar reikia vaikui klausos aparatą nešioti visą dieną?

Vaiko kalbiniams gebėjimams lavinti reikia, kad jis nuolatos būtų įvairių garsų aplinkoje. Rekomenduojama, kad vaikas klausos aparatą nešiotų nuo ryto iki vakaro, kada eina miegoti. Kai kurie vaikai pageidauja netgi miegoti su klausos aparatu.

Kodėl verta rinktis individualius ausies įdėklus?

Įdėklas – tai gaminys, jungiantis klausos aparato garso išėjimo kanalą su išorine ausies landa. Vaikams rekomenduojama turėti individualius ausies įdėklus, nes jie gaminami pagal ausies atspaudą ir visiškai atitinka anatominę vaiko ausies landos formą. Įdėklas padeda geriau perduoti klausos aparato sustiprintą garsą tiesiai į ausies landą.

Daugiau informacijos apie individualius įdėklus galite rasti čia.

Kaip dažnai būtina keisti klausos aparato įdėklus?

Mažų vaikų ausys auga labai greitai. Individualius įdėklus reikės keisti kas keletą mėnesių. Vyresniems vaikams įdėklai tarnauja ilgiau, juos reikės keisti maždaug kartą per metus.

10 patarimų, kaip prižiūrėti savo vaiko klausos aparatus
 1. Kasdien valykite klausos aparatus. Tai darykite minkštu skudurėliu arba šepetėliu, kurį galite rasti klausos aparato dėžutėje. Nenaudokite spirito arba kitų valymo priemonių. Ausų įdėklus plaukite tik atskyrę nuo klausos aparatų.
 2. Prižiūrėkite, kad jūsų vaikas nenaudotų klausos aparatų dideliame karštyje arba šaltyje. Didelis temperatūros pokytis gali neigiamai paveikti klausos aparato elektroniką.
 3. Neleiskite vaikui maudytis su klausos aparatais. Nepaisant to, kad „Phonak“ klausos aparatai apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių, rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto su vandeniu duše ar baseine. Klausos aparatai atitinka IP68 sertifikatą, tai reiškia, kad per bandymus prietaisas liko nepažeistas jį panardinus į vandenį šešiasdešimt minučių vieno metro gylyje. Tačiau dažnas naudojimas drėgnoje aplinkoje neigiamai paveiks klausos aparato elektronikos komponentus.
 4. Saugokite klausos aparatus nuo purvo. Prižiūrėkite, kad vaikas klausos aparatą liestų tik švariomis rankomis.
 5. Nenaudojami klausos aparatai turi būti laikomi saugioje vietoje. Prieš miegą nuimkite klausos aparatus, išimkite elementus ir palikite atvertus elementų skyrelius. Vaikui augant mokykite jį savarankiškai atlikti šiuos veiksmus.
 6. Saugokite klausos aparatus, kad nenukristų. Jeigu jūsų vaikas mažas, dažnai pats nusiima klausos aparatus ir juos numeta, įsigykite specialų klausos aparatų laikiklį.
 7. Saugokite klausos aparatus nuo naminių augintinių, kurie gali juos sugraužti, praryti.
 8. Klausos aparatus džiovinkite džiovinimo dėžutėje. Vaikai yra judrūs ir aktyvūs. Sportuojant, sušilus susikaupęs prakaitas gali patekti į klausos aparato vidų ir sukelti koroziją. Drėgmei pašalinti naudojama džiovinimo dėžutė. Nenaudojant klausos aparatų, pavyzdžiui, naktį, drėgmę sugeria speciali kapsulė. Tinkamai prižiūrint klausos aparatai tarnaus ilgai.
 9. Reguliariai lankykitės pas klausos protezavimo specialistą. Reguliari klausos aparatų priežiūra bei dėmesys savo klausai leis užtikrinti ilgą klausos aparatų tarnavimo laiką ir geriausią gebėjimą girdėti.
 10. Prieš naudojant plaukų priežiūros priemones, pavyzdžiui, plaukų laką, klausos aparatus būtina nusiimti. Įvairios purškiamos priemonės gali užteršti klausos aparatų filtrus arba netgi sugadinti elektroninius komponentus.
Kaip prižiūrėti klausos aparatus?

Vaikai auga ir patys turi išmokti prižiūrėti savo klausos aparatus. Bet iki tol jums reikia kasdien tikrinti aparatų veikimą. Kiekvieną rytą baterijų tikrikliu patikrinkite ar neišsikrovusi baterija ir ar jos krovimo lygis užtikrins klausos aparatų nešiojimą visą dieną. Jei klausos aparatas visiškai neveikia arba jo garsas skamba neįprastai, pakeitus baterijas – kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Tikrinti ausų įdėklą, ar jis neužsiteršęs, būtina kiekvieną dieną. Kasdienė priežiūra apima tokius žingsnius: atjungti ausų įdėklą nuo klausos aparato, išvalyti ir išdžiovinti įdėklą prieš jį prijungiant atgal prie klausos aparato. Įdėklą būtina atjungti ir kruopščiai valyti kiekvieną savaitę arba kas dvi. Kiekvieną dieną būtina sausai nušluostyti aparatą ir įdėklą. Neleiskite drėgmei patekti į klausos aparatą, nes tai gali pakenkti elektronikai.

Daugiau informacijos apie priežiūros priemones rasite čia.

Kas yra grįžtamasis ryšys ir ar galima jo išvengti?

Grįžtamasis ryšys – švilpimas, kurį gali skleisti klausos aparatas. Ausų įdėklas gali būti per mažas arba klausos aparatas gali netaisyklingai gulėti ausyje. Pavyzdžiui, grįžtamasis ryšys gali atsitiktinai atsirasti tada, kai apglėbiate vaiką. Toks reiškinys vadinamas sustiprinto garso nutekėjimu. Jį gali sukelti sieros susikaupimas ausies landoje arba labai arti klausos aparato mikrofono esantys kiti objektai. Jeigu jums iškyla problemų su grįžtamuoju ryšiu, kreipkitės į klausos protezavimo specialistą.

Ką reiškia „užprogramuoti“ klausos aparatą?

Klausos aparatus galima sureguliuoti kompiuteriu. Klausos aparato „programavimo“ procesas – tai jo nustatymas pagal jūsų vaiko klausos netekimo lygį.

Kaip užtikrinti, kad vaikas nuosekliai naudotųsi klausos aparatu?

Ryte tik pabudusiam vaikui  uždėkite jam klausos aparatus ant ausų ir stebėkite, kad juos nešiotų visą dieną. Patartina rašyti klausos aparato naudojimo kalendorių, kuriame galima pasižymėti pastabas bei klausimus, kuriuos vėliau būtų galima pateikti klausos protezavimo specialistui.

Kaip padaryti, kad klausos aparatai laikytųsi ant vaiko ausų?

Yra daug būdų, kaip išlaikyti klausos aparatą vietoje. Pavyzdžiui: hipoalerginė dvipusė lipni plėvelė, specialūs auskarai ir kt. Padėkite vaikui patikimai pritvirtinti klausos aparatus už ausų. Jei jis pradeda priešintis – palaukite porą minučių ir pabandykite dar kartą. Jūsų tikslas – išmokyti vaiką klausyti ir įsiminti naujus garsus naudojantis klausos aparatu. Kai klausos aparatas sureguliuotas tinkamai, po kurio laiko dauguma vaikų patys jį norės nešioti visą dieną. Jeigu vaikas nuolat nusiima klausos aparatą, reikia kreiptis į klausos protezavimo specialistą ir patikrinti, ar ausyse nėra infekcijos arba klausos aparato parametrų netikslumų.

Ką daryti, jei vaikas nurijo bateriją?

Jeigu vaikas netyčia nurijo klausos aparato bateriją, skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

Kas yra kochlearinis implantas?

Kochlearinis implantas – įrenginys, padedantis visiškai kurtiems arba tiems, kurie girdi labai silpnai, girdėti. Jis susideda iš išorinės ir vidinės dalies. Vidinė dalis chirurginiu būdu įterpiama po oda už ausies ir vidinėje ausyje. Išorinę dalį sudaro mikrofonas ir kalbinis procesorius, kurie pritvirtinami išorėje.

Kuo skiriasi klausos aparatas ir kochlearinis implantas?

Klausos aparatas – tai garsą sustiprinantis įrenginys, nešiojamas ausyje. Kochlearinis implantas – įrenginys, sustiprinantis elektrosignalą – implantuojamas į sraigę (vidinę ausį) chirurginiu būdu.

Ar mano vaikui būtinas kochlearinis implantas?

Kochlearinė implantacija – labai atsakingas žingsnis. Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie kochlearinius implantus, pasikalbėkite apie juos su kitais žmonėmis:

 • Aptarkite su specialistais, atliekančiais implantaciją, kokią naudą tai gali duoti jūsų vaikui. Jeigu jūsų regione yra keli implantacijos centrai, pasikonsultuokite ir su jų specialistais.
 • Paprašykite pasidalyti savo patirtimi tėvų, kurių vaikams atlikta implantacija.
 • Sužinokite apie kochlearinius implantus nuomonę tų žmonių, kurie susidūrė su implantacija.
 • Nusistatykite tikslus, kurių norite pasiekti dėl savo vaiko. Pagalvokite, ar šiems tikslams pasiekti padės kochleariniai implantai.
Ar kochlearinis implantas padės mano vaikui girdėti geriau?

Kochlearinis implantas suteiks galimybę girdėti garsus, tačiau neišmokys vaiko kalbėti. Tikrasis darbas prasideda po implantacijos. Reikės daug klausos treniruočių ir kalbinių įgūdžių formavimo pratimų, kol jūsų vaikas pradės kalbėti. Po kochlearinės implantacijos kiekvienam vaikui dovanojame konsultacijas su surdopedagoge mūsų centre Vilniuje. Surdopedagogė suteiks praktinių žinių kaip dažnai ir kokius pratimus naudojant turite dirbti su vaiku, kad pasiekti maksimalių klausos rezultatų.

Kokią riziką sukelia kochleariniai implantai?

Kaip ir kiekviena chirurginė intervencija, taip pat ir implantacija neapsieina be rizikos, apie kurią jums būtina žinoti, nepaisant to, kad dauguma operacijų įvyksta be komplikacijų. Specialistas papasakos apie visus galimus rizikos veiksnius.

Ar skiriasi atskirų centrų kochlearinės implantacijos būdai?

Daugumoje implantavimo centrų vyksta komandinis darbas. Specialistai įvertins jūsų vaiko klausą ir pateiks išvadas apie kochlearinės implantacijos tikslingumą. Į specialistų komandą gali įeiti:

klausos protezavimo specialistas: patikrins jūsų vaiko klausą su klausos aparatu ir be jo;

logopedas: įvertins vaiko kalbinius įgūdžius;

otolaringologas: patikrins vaiko ausis dėl infekcijų ir kitų problemų, trukdančių implantacijai. Gydytojas gali paskirti tyrimus vidinei ausiai ištirti;

surdopedagogas: papasakos jums apie jūsų vaiko ugdymo programas;

psichologas: pasikalbės su jumis ir jūsų vaiku apie tikslus, klausimus ir baimes, susijusias su implantacija.

Mano vaikui atlikta kochlearinė implantacija. Kodėl jis turi nešioti klausos aparatą ant antros ausies?

Vaikas, kuriam atlikta implantacija vienoje ausyje ir silpnai girdi antra ausimi, be papildomo sustiprinimo galės girdėti tik viena ausimi. Pabandykite uždengti vieną ausį triukšmingoje aplinkoje – pastebėsite, kad jums sunku suprasti, ką sako pašnekovas. Kai funkcionuoja abi ausys, žymiai geriau girdėti triukšmingoje aplinkoje ir nustatyti garso šaltinį. Jūsų vaikas negalės naudotis šiais privalumais, jeigu garsas sustiprinamas tik vienoje ausyje. Be to, jeigu vaikas nesinaudos likusiąja klausa neimplantuotoje ausyje, ši ausis pamažu gali prarasti gebėjimą skirti garsus. Nesustiprinus garso ausis nestimuliuojama ir ateityje negalės normaliai funkcionuoti.

Kur galima daugiau sužinoti apie kochlearinius implantus?

Nuo 2009 metų PHONAK bendradarbiauja su viena kochlearinės implantacijos lyderių ADVANCED BIONICS LLC. Abi bendrovės įsipareigoja visada padėti klausos netekusiems vaikams, jų šeimoms ir specialistams, vykdantiems reabilitaciją.

Perskaitykite atsiliepimus šeimų, kurios naudojasi implantais ADVANCED BIONICS LLC www.advancedbionics.com/bea.

Sužinokite apie naujausius jų pasiekimus puslapyje www.advancedbionics.com.

Ar pakanka vien tik skaitmeninių klausos aparatų?

Kai kurie skaitmeninių klausos aparatų naudotojai pažymi garso kokybės pagerėjimą ir foninio triukšmo sumažėjimą ir nemato būtinybės turėti asmeninę FM / „Roger“ sistemą. Tačiau FM / „Roger“ sistema turi didžiulių privalumų naudojantis klasėje, palyginti su atskirais skaitmeniniais aparatais. FM / „Roger“ sistemos sumažina reverberacijos (aido) efektą, foninį triukšmą ir atstumą tarp vaiko ir mokytojo, o naudojant atskirą klausos aparatą vis dar sunku susidoroti su panašia situacija. Pasikalbėkite su mokytoju, kaip vaikas išsprendžia užduotis su FM / „Roger“ sistema ir be jos.

Kuo skiriasi FM sistema nuo „Roger“ sistemos?

„Roger“ – tai naujas skaitmeninis standartas, užpildantis spragas triukšmingoje aplinkoje ir tokioje aplinkoje, kurioje skamba aidas. „Roger“ sistema yra FM sistemos analogas, tačiau su žymiai geresnėmis funkcijomis. „Roger“ nepraranda efektyvumo net esant 80 dB triukšmui. Palyginti su paprasta FM sistema – „Roger“ padidina kalbos suvokimą net iki 54 proc. Palyginti su dinamine FM sistema – iki 34 proc. Toks skirtumas atsiranda todėl, kad garsas perduodamas 2,4 GHz dažniu, o ne FM bangomis.

Kodėl svarbu naudotis FM / „Roger“ sistemomis?

FM sistemos sumažina reverberacijos (aido) efektą, foninį triukšmą ir atstumą tarp vaiko ir mokytojo, o naudojant atskirą klausos aparatą vis dar sunku susidoroti su panašia situacija.

Nuo kokio amžiaus vaikui pradėti naudoti FM sistemą?

FM sistema gali suteikti teigiamą efektą pradėjus naudoti nuo ankstyvojo amžiaus. Ekspertai rekomenduoja pradėti naudoti nuo momento, kada vaikas pradeda vaikščioti, bet galutinis sprendimas priklauso nuo to, kada šeima bus pasiruošusi. Tačiau ne anksčiau kaip nuo pusės metų amžiaus.

Mano vaikas nešioja du klausos aparatus. Ar tai reiškia, kad turi nešioti ir du FM imtuvus?

Naudodamas FM sistemą vaikas įgyja daug privalumų. Pagal tyrimų duomenis, FM signalų perdavimas į abi ausis žymiai efektyvesnis, o kalbos supratimas padidėja 40 procentų naudojant du FM imtuvus, o ne vieną.

Ar galima FM sistemą naudoti kartu su kochleariniu implantu?

Taip, galima. Besikeičiančių garsų aplinkoje žmonės su kochleariniais implantais susiduria su tais pačiais sunkumais kaip ir klausos aparatų nešiotojai. Todėl „Phonak“ imtuvai prieinami įvairių konfigūracijų, priklausomai nuo kalbos procesoriaus.

Ar FM sistemos kompensuojamos?

Taip, kompensacija skiriama vaikams, kurie atitinka nustatytus kriterijus. Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Ar yra tėvų, auginančių klausos netekusius vaikus, palaikymo grupių?

Bendravimas su kitais klausos netekusių vaikų tėvais gali būti labai svarbus. Jie gerai žino jūsų problemas ir gali suteikti naudingos informacijos. Kai kuriuose miestuose yra tėvų organizacijos, į kurias galite įstoti. Daugelis organizacijų rengia diskusijų forumus tėvams internete, skelbia savo kontaktus ir naudingų tarnybų sąrašus. Pagrindinė organizacija, vienijanti Lietuvos šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus, yra PAGAVA.

KLAUSOS APARATAI SUAUGUSIESIEMS

Kaip prižiūrėti klausos aparatą?

Su savo klausos aparatais elkitės atsargiai. Juos galite naudoti daugelį metų ir išvengti galimų problemų, jei skirsite keletą minučių kasdienei priežiūrai. Klausos aparatai pakankamai tvirti, tačiau juos naudoti reikia tinkamai.

Prieš liesdami savo klausos aparatus, visada įsitikinkite, kad jūsų rankos švarios ir sausos. Mikrofono anga labai maža ir gali užsikimšti, jei naudojama netinkamai.

Nešiojant klausos aparatą, reikia vengti kontakto su plaukų laku, makiažu, dulkėmis.

Smulkios plaukų lako arba makiažo miltelių dalelės gali užkimšti mikrofono angas ir garso valdymo bei programų perjungimo jungiklius.

Nusiimkite savo klausos aparatus prieš naudodami kūno priežiūros produktus!

Nusiimkite klausos aparatus prieš maudydamiesi duše, vonioje ar atvirame vandens telkinyje. Dėl didelės aplinkos drėgmės neturėtumėte klausos aparatų palikti vonios kambaryje. Atkreipkite dėmesį, kad drėgmės kondensatas gali sugadinti jūsų klausos aparato elektroniką. Rekomenduojame naudoti specialų džiovinimo rinkinį (konteinerį ir kapsules), kurį galite įsigyti iš klausos priežiūros specialisto.

Niekada nenaudokite spirito, tirpiklių ar valiklių klausos aparatui ar įdėklams prižiūrėti.

Niekada nekrapštykite klausos aparatų ar individualių įdėklų ertmių mediniais, metaliniais, plastikiniais ar kitokiais aštriais daiktais. Taip galite pažeisti klausos aparatų elektroniką ar įdėklo korpusą!

Neužmirškite ausų higienos!

Saugokite savo klausos aparatus vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nedėvimi, bet neišjungti prietaisai skleidžia garsus, kurie gali kankinti arba erzinti naminius gyvūnus.

Koks klausos aparatas man geriausiai tiktų?

Klausos aparatas kiekvienam klientui parenkamas individualiai.
Pirmas etapas – apklausa (anketa).
Antras etapas – ausies apžiūra.
Trečias etapas – klausos slenksčių nustatymas.
Ketvirtas etapas – aptarus kliento lūkesčius ir finansines galimybes, parenkamas klausos aparatas.
Preliminariai galima kalbėti, jei žmogus klausia ir pateikia audiogramą.

Kodėl verta rinktis individualius ausies įdėklus klausos aparatams?

Įsigiję užausinį klausos aparatą, dažniausiai jį naudojame su standartiniu įdėklu. Tačiau po kurio laiko šis įdėklas sukietėja, pradeda dirginti ausies landą, atsiranda nuolatinis švilpimas, ausies užgulimas ar klausos aparatas tiesiog nesilaiko ir jį nesunku pamesti. Tokiu atveju pagal ausies atspaudą gaminamas individualus įdėklas, visiškai atitinkantis anatominę jūsų ausies landos formą. Įdėklas padeda geriau perduoti klausos aparato sustiprintą garsą tiesiai į ausies landą. Jei klausos pažeidimo laipsnis nėra labai didelis, norint išvengti ausies užgulimo pojūčio, individualiame įdėkle pragręžiama ertmė, kuri vadinama ventiliacijos anga. Ji atlieka ausies ventiliacijos funkciją.

Mūsų laboratorijoje individualūs įdėklai gaminami nuo 2000 metų. Visos medžiagos atitinka ES reikalavimus. Techniniai įdėklų parametrai parenkami pagal individualią audiogramą, priklausomai nuo klausos netekimo laipsnio. Gaminami kieti arba minkšti – silikoniniai įdėklai.

Kiek užtrunka individualių ausies įdėklų klausos aparatams gamyba?

Individualių ausies įdėklų gamyba užtrunka nuo 5 iki 15 darbo dienų (priklauso nuo darbo krūvio).

Kaip teisingai laikyti klausos aparato baterijas?

Cinko ir oro baterijos yra specialios baterijos, skirtos klausos aparatams. Jos maitinamos deguonimi, o ne įkraunamos. Dėl lipduko, užklijuoto ant apvalios baterijos, jos išlieka hermetiškai sandarios. Nuėmus lipduką į pakuotę pateks deguonies, ir baterijos bus suaktyvintos. Todėl lipduką reikėtų nuimti tik tada, kai norite pradėti naudoti bateriją. Nuėmus lipduką reikėtų palaukti dvi minutes prieš įdedant į klausos aparatą.

Rayovac“ cinko ir oro baterijos. Tinka visų gamintojų klausos aparatams. Kokio dydžio baterijas pasirinkti, nurodo klausos aparato gamintojas. Dydžiai: 10, 13, 312, 675.

„Phonak“ cinko ir oro baterijos. Tinka visų gamintojų klausos aparatams. Kokio dydžio baterijas pasirinkti, nurodo klausos aparato gamintojas. Dydžiai: 10, 13, 312, 675.

Dėmesio! Nelaikykite cinko ir oro baterijų šaldytuve! Laikykite jas originalioje pakuotėje ir sausoje vietoje 10–30 ℃ temperatūroje. Nelaikykite baterijų aukštesnėje nei 50 ℃ laipsnių temperatūroje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje, kai šviečia saulė. Be to, nederėtų lenkti pakuotės, kad nepažeistumėte izoliacinio sluoksnio.

Klausos aparato baterijų, kaip ir kitų tipų baterijų, negalima mesti į ugnį ar deginti.

Baterijas visada reikia įdėti pagal poliškumą, nurodytą ant baterijų bei klausos aparato.

Nekaitinkite baterijų.

Nenaudojamas baterijas laikykite originalioje pakuotėje toliau nuo metalinių daiktų. Jei baterijas išpakavote, stenkitės jų nesupainioti.

Išimkite baterijas iš klausos aparato, jei ketinate jo nenaudoti ilgą laiką ir nenumatytais atvejais.

Neardykite ir nedeformuokite baterijų.

Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams keisti baterijų be suaugusiųjų priežiūros.

Kaip teisingai bendrauti su neprigirdinčiu žmogumi?

Žmogui, kurio klausa gera, sunku įsivaizduoti, ką reiškia turėti problemų, kai jos netenkama. Sunku net suvokti, ką reiškia klausytis įsitempus, nuolat stebėti kalbantįjį, kad būtų galima jį suprasti. Kaip jaučiamasi nekomfortiškai aplinkoje, kurioje yra daug triukšmo ir negalima išskirti kalbos garsų. Bet jeigu jums svarbi emocinė ir psichologinė jūsų artimo žmogaus būsena, tai reikia save įsivaizduoti jo vietoje ir pasistengti maksimaliai palengvinti tas „kančias“.

Jeigu jums svarbūs jūsų artimųjų jausmai, išmokite su jais bendrauti.

 • Neilas Baumanas savo knygoje „Padėkite! Aš negirdžiu!“ duoda kelis praktinius patarimus tiems, kurie gyvena su neprigirdinčiaisiais.
 • Prieš pradėdami kalbėti būtinai atkreipkite į save dėmesį. Pamojuokite ranka arba prisilieskite prie peties ir sulaukite, kol žmogus į jus pažiūrės.
 • Kalbėdami nenusisukite, kad neprigirdintysis galėtų išskaityti iš lūpų tai, ko neišgirdo.
 • Stovėkite prie žmogaus kuo arčiau. Idealus atstumas yra 1–2 m.
 • Nekvieskite neprigirdinčiojo iš kito kambario ir nesitikėkite, kad jis išgirs. Geriau patys nueikite iki jo.
 • Kalbėkite šiek tiek garsiau, tačiau nešaukite, kadangi šaukiant išsikreipia mimika ir žmogus (neprigirdintysis) negalės išskaityti iš lūpų to, ko negalėjo išgirsti. Jeigu žmogus pradeda raukytis, vadinasi, kalbate per garsiai.
 • Stenkitės kalbėti vienodu tembru.
 • Pokalbiui rinkitės ramią aplinką, kadangi pašalinis triukšmas gali trukdyti girdėti.
 • Kalbėdami naudokite mimiką, gestus, emocijas, kad žmogus suprastų, ar jūs juokaujate ar kalbate rimtai.
 • Kalbėkite lėčiau, aiškiau ir garsiau negu įprastai.
 • Mintis dėstykite aiškiai, nevartokite sudėtingų žodžių ar ilgų sakinių.
 • Kalbėdami nevalgykite ir nekramtykite gumos.
 • Neuždenkite lūpų ranka.
 • Būkite kantrūs.
 • Jeigu žmogus neišgirdo ir paprašė pakartoti, nesakykite jam tokių frazių kaip „Pamiršk!“, „Tai nesvarbu!“, „Tiek to“.
 • Klaidinga manyti, kad neprigirdinčiajam reikia kalbėti į ausį. Tokiu būdu atimate iš jo galimybę matyti vizualinę informaciją.
 • Nebijokite paklausti žmogaus, ar jam reikia kalbėti garsiau ar lėčiau, nes jis pats apie tai gėdijasi pasakyti.
Ar man reikalingas klausos aparatas?

Jei į bet kurį toliau esantį klausimą atsakėte TAIP, gali būti, kad jūsų klausa sutrikusi.

 • Ar atrodo, kad žmonės murma?
 • Ar televizijos ir radijo norisi klausytis garsiau?
 • Ar kalbančius vyrus suprantate lengviau nei moteris ir vaikus?
 • Kai esate grupėje ar restorane, kuriame daug žmonių, ar sunku sekti pokalbį?
 • Ar jums sunku išgirsti durų skambutį ar skambantį telefoną?
 • Ar paprastai ribojate savo socialinę veiklą, nes sunku girdėti ir bendrauti?
 • Ar jūsų artimieji kada nors minėjo, kad turite klausos problemų?
Ar aš ne per jaunas nešioti klausos aparatą?

Šiuolaikinis gyvenimo būdas daro didelę įtaką klausai, todėl vis jaunesni suaugusieji susiduria su klausos problemomis. Klausa gali silpnėti nepastebimai, po truputį, todėl žmogus, kuriam sutrinka klausa, paprastai nepastebi problemos, kol jam to neakcentuoja aplinkiniai.

Ar aplinkiniai pastebės, kad turiu klausos sutrikimo problemų?

Klausos aparatų yra įvairių dydžių ir rūšių, tad nėra ko jaudintis, kad jis bus matomas. Jeigu nerimaujate, kad aplinkiniai pastebės jūsų klausos aparatą, galite tiesiog rinktis nepastebimą klausos aparatą.

Kodėl turėčiau rūpintis klausos susilpnėjimu, jeigu tai man netrukdo?

Kuo anksčiau pradėsite spręsti klausos susilpnėjimo problemą, tuo mažiau nesklandumų iškils ateityje, tad nereikėtų delsti. Esant klausos sutrikimui ir nenešiojant klausos aparatų, prastėja kalbos suvokimas, kurio neįmanoma atkurti. Tokiu atveju klausos aparatai ateityje gali ir nepadėti t.y. klausos aparatų atkurtus garsus girdėsite, tačiau nesuprasite, kas kalbama. Taip pat atminkite, kad klausos aparatai pagerina ne tik jūsų, bet ir jūsų aplinkinių gyvenimo kokybę.

Ar klausos sutrikimas įtakoja kitas ligas?

Deje, bet klausos sutrikimas įtakoja daugybę ligų. Mokslinių tyrimų duomenimis, net lengvo laipsnio klausos sutrikimas gali sutrikdyti pažintines funkcijas, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Dėl to gali pradėti ryškėti Alzheimerio ligos simptomai arba jie sparčiau progresuoja. Dėl klausos sutrikimo, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, prastėja pažintinės funkcijos, pavyzdžiui, kai žmogus blogai girdi, mažiau bendrauja su kitais, naudoja mažiau protinių pastangų darbe ir kasdieniniame gyvenime. Mažiau bendraujant, atsiranda socialinė izoliacija. Skaitykite plačiau straipsnyje: https://www.biomedikoscentras.lt/aktuali-informacija/suprastejusi-klausa-alina-protine-veikla/.

Kas geriau – vienas ar du klausos aparatai?

Jei jūsų abiejų ausų klausa nusilpusi, labai rekomenduojame įsigyti ir nešioti du klausos aparatus. Jeigu negirdima tik viena ausimi, galima nešioti vieną aparatą. Gebėjimas girdėti abiem ausimis yra svarbus norint nustatyti garso vietą bei galimybei suprasti garsus, sklindančius iš toliau, arba esant triukšmingoje aplinkoje. Jei negirdima abiem ausimis, o naudojamas tik vienas klausos aparatas, apribojama galimybė girdėti visavertiškai. Tai neleidžia smegenims gauti reikiamo lygio stimuliacijos joms lavinti.

Kas yra tinitas?

Tinitas (ūžesys, švilpimas, cypimas, tiksėjimas ausyse) – tai sąmoningas garso suvokimas, nevalingai pasireiškiantis ausyse, kai nėra išorinių akustinių stimulų. Tinitą gali sukelti daugybė priežasčių: sieros kamštis, vidurinės ausies uždegimas, klausos nervo galūnėlių pažeidimas, ilgalaikis buvimas triukšmingoje aplinkoje, aterosklerozė, Menjero liga ir kt. Efektyvaus gydymo, galinčio visiškai pašalinti tinito simptomus, nėra.

„Phonak“ klausos aparatuose įdiegta „Tinnitus balance“ programa maskuoja tinito simptomus ir leidžia išsilaisvinti nuo nuolatinio spengimo. „Tinnitus balance“ suteikia galimybę išmaniajame telefone naudotis programėle, kuria galima keisti maskuojančius signalus ir pasinerti į garsų terapiją.

Kas yra kochlearinis implantas?

Kochlearinis implantas – įrenginys, padedantis visiškai kurtiems arba tiems, kurie girdi labai silpnai, girdėti. Jis susideda iš išorinės ir vidinės dalies. Vidinė dalis chirurginiu būdu įterpiama po oda už ausies ir vidinėje ausyje. Išorinę dalį sudaro mikrofonas ir kalbinis procesorius, kurie pritvirtinami išorėje.

Kuo skiriasi klausos aparatas ir kochlearinis implantas?

Klausos aparatas – tai garsą sustiprinantis įrenginys, nešiojamas ausyje. Kochlearinis implantas – įrenginys, sustiprinantis elektrosignalą – implantuojamas į sraigę (vidinę ausį) chirurginiu būdu.

Ar man būtinas kochlearinis implantas?

Kochlearinė implantacija – labai atsakingas žingsnis. Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie kochlearinius implantus, pasikalbėkite apie juos su kitais žmonėmis:

 • Aptarkite su specialistais, atliekančiais implantaciją, kokią naudą tai gali duoti. Jeigu jūsų regione yra keli implantacijos centrai, pasikonsultuokite su jų specialistais.
 • Paprašykite pasidalyti savo patirtimi žmonių, kuriems atlikta implantacija.
 • Sužinokite nuomonę apie kochlearinius implantus tų žmonių, kurie susidūrė su implantacija.
 • Nusistatykite tikslus, kurių norite pasiekti. Pagalvokite, ar šiems tikslams pasiekti padės kochlearinis implantas.
Ar kochlearinis implantas padės man girdėti geriau?

Kochlearinis implantas nėra stebuklingai veikianti priemonė nuo klausos netekimo. Pats implantas neišmokys kalbėti. Jis tik suteiks galimybę girdėti garsą. Tikrasis darbas prasideda po implantacijos. Reikės daug klausos treniruočių ir kalbinių įgūdžių formavimo pratimų, kol pradėsite kalbėti. Treniruočių skaičius ir kokybė lemia, kada tai įvyks.

Kokią riziką sukelia kochleariniai implantai?

Kaip ir kiekviena chirurginė intervencija, taip pat ir implantacija neapsieina be rizikos, apie kurią jums būtina žinoti, nepaisant to, kad dauguma operacijų įvyksta be komplikacijų. Specialistas jums papasakos apie visus galimus rizikos veiksnius.

Ar skiriasi atskirų centrų kochlearinės implantacijos būdai?

Daugumoje implantavimo centrų vyksta komandinis darbas. Specialistai įvertins jūsų klausą ir pateiks išvadas apie kochlearinės implantacijos tikslingumą. Į specialistų komandą gali įeiti:

 • Klausos protezavimo specialistas: patikrins jūsų klausą su klausos aparatu ir be jo.
 • Logopedas: įvertins kalbinius įgūdžius.
 • Otolaringologas: patikrins ausis dėl infekcijų ir kitų problemų, trukdančių implantacijai. Gydytojas gali paskirti vidinės ausies tyrimus.
 • Surdopedagogas: papasakos apie ugdymo programas.
 • Psichologas: pasikalbės su jumis apie tikslus, klausimus ir baimes, susijusias su implantacija.
Man atlikta kochlearinė implantacija. Kodėl turiu naudoti klausos aparatą antrai ausiai?

Žmogus, kuriam atlikta implantacija vienoje ausyje ir kuris silpnai girdi antra ausimi, papildomai nesustiprinus garso galės girdėti tik viena ausimi. Kada funkcionuoja abi ausys, žymiai geriau girdėti triukšmingoje aplinkoje ir nustatyti garso šaltinį. Jūs negalėsite naudotis šiais privalumais, jeigu garsas sustiprintas tik vienoje ausyje. Be to, jeigu nesinaudosite likusiąja klausa neimplantuotoje ausyje, ši ausis pamažu gali prarasti gebėjimą skirti garsus. Nesustiprinus garso ausis nestimuliuojama ir ateityje negalės normaliai funkcionuoti.

Kur galima daugiau sužinoti apie kochlearinius implantus?

Nuo 2009 metų PHONAK bendradarbiauja su viena kochlearinės implantacijos lyderių ADVANCED BIONICS LLC. Abi bendrovės įsipareigoja visada padėti klausos netekusiems, jų šeimoms ir specialistams, vykdantiems reabilitaciją.

Perskaitykite atsiliepimus šeimų, kurios naudojasi implantais ADVANCED BIONICS LLC www.advancedbionics.com/bea.

Sužinokite apie naujausius jų pasiekimus puslapyje www.advancedbionics.com.

 

Kokios dažniausios klausos aparatų gedimo priežastys?

Klausos aparato gedimus dažniausiai sukelia drėgmė, purvas ir mechaniniai pažeidimai.

Klausos aparatas – tai elektroninis medicinos prietaisas, kuriam drėgmė labai pakenktų. Į klausos aparato korpuso vidų patekusi drėgmė lemia viduje esančių metalų koroziją, taip pat gali sukelti trumpąjį jungimą.

Neprižiūrint klausos aparato, liečiant jį purvinomis rankomis atsiranda didelė tikimybė užteršti klausos aparato mikrofonų ir garsiakalbio angas. Tai lemia silpnesnį garsą, sumažėjusią garso kokybę.

Nepaisant „Phonak“ klausos aparatų tvirtumo ir atsparumo, nerekomenduojame klausos aparato mėtyti, bandyti remontuoti patiems. Korpuso viduje įmontuota elektronika gali būti pažeista, o aparato tarnavimo laikas labai sutrumpėti. Taip pat rekomenduojame saugoti aparatą nuo naminių gyvūnėlių, kurie gali jį sugraužti ar praryti.

KLAUSOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Kokius darbus atliekant reikalingos klausos apsaugos priemonės?

Apsaugas nuo triukšmo reikia naudoti tiems, kurie dirba gana triukšmingoje aplinkoje (gamyklose, statybų vietoje), muzikantams ir visiems triukšmingos muzikos aplinkoje, pilotams, šauliams, odontologams.