KLAUSA REGA JUDESYS

KOMPENSAVIMO TVARKA

Kaip gauti kompensaciją už regos priemones?

Norėdami gauti regos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens arba vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti nurodytas regėjimo aštrumo ir/ar akipločio likutis. Išrašą išduoda gydytojas oftalmologas Išrašas iš medicininių dokumentų nereikalingas, kai asmuo ne pirmą kartą kreipiasi į TPNC dėl regos produktų įsigijimo nepasikeitus jo sveikatos būklei (išskyrus kai asmuo pakartotinai kreipiasi dėl vaizdą didinančios sistemos ar didinimo programinės įrangos priemonių).
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • vaiko gimimo liudijimą, kreipiantis dėl techninės pagalbos priemonių asmenims iki 18 metų.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija per 15 dienų išnagrinėja asmens prašymą. Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos, Jūs galite kreiptis į „Biomedikos centrą dėl regos priemonių įsigijimo.

Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į TPNC teritorinį padalinį ir pateikti sąskaitą faktūrą bei pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. TPNC kompensacijos sumą perves į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Kompensuojamos regos priemonės:
Regėjimo aštrumo ir/ar akipločio likutis Galite gauti kompensaciją už šias regos priemones Kompensacijos sąlygos
Geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško Kūno termometras (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Rankinis laikrodis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Stalinis laikrodis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Virtuvės svarstyklės (kalbančios) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų
Geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško Žiūronas Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 70 eurų
Vaizdo didinimo sistema Ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų
Kompiuterio ekrano didinimo programinė įranga Ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų
Geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško Kūno termometras (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Rankinis laikrodis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Stalinis laikrodis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Virtuvės svarstyklės (kalbančios) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų
Mobilaus ryšio kalbantis telefonas Ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas
Elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų
Laidinis telefonas (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 10 metų 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 60 eurų
Elektroninis orientavimo prietaisas Ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų
Kraujospūdžio matuoklis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų
Spalvų matuoklis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų
Nešiojamojas elektroninio užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 000 eurų
Ekrano skaitymo programinė įranga Ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurų
Simbolių skaitymo įrenginys Ne daugiau kaip vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų
Gliukozės kiekio kraujyje matuoklis (kalbantis) Ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų